I del 2 av samtalet med Älvräddarnas Generalsekreterare, Christer Borg, bjuds vi på detta:

– Hur det kom sig att Christer började jobba på Älvräddarna.

– Hur arbetet på Älvräddarna går till.

– Christer berättar om, och förklarar, den kommande nya lagen gällande vattenkraft i Sverige. Hur ser lagen ut och vad kan vara problematiskt med den?