Välkommen till Orsa Fiskevårdsområde

I Orsa hittar du en stor variation för ditt fiske. Det finns allt från karga, ensliga och högfjällslika områden med med harr- och öringfiske i både stilla och rinnande vatten, till centralt mete efter sutare och brax. Inom området finns också några större sjöar, och bland de mest fiskade är Orsasjön och Skattungen. Båda sjöarna håller stor artrikedom med allt från nors och siklöja till gädda, abborre och stor vandringsöring. Orsa ligger på vid Orsasjöns strand och endast ett stenkast från centrum har Oreälven sitt inlopp i Orsasjön. Ytterligare ett stenkast från centrum hittar man fina strömmar i både Oreälven och dess bifölde Unnån. Båda vattendragen håller i de strömmande partierna fina bestånd av harr och öring. I de lugnare partierna finna andra arter där abborre och gädda är några av de mest förekommande.

Så söker du ett "nära" fiske som ändå känns långt bort har du valt rätt om du valt Orsa som destination för ditt fiske.

Mer information hittar du här


Använd Filter
Filter by label:

Filtrera baserat på typ:

Loading results...