Välkommen till Barkensjöarnas Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdets vatten spänner över Barkens sammanlagt drygt 3000 ha till mindre skogssjöar på endast någon hektar. Fiskbestånden består i huvudsak av gädda, abborre, lake och vitfisk. Därutöver lax, öring, gös och sik i Barken, Saxen och Vevungen. Goda stammar av siklöja finns i Barken och Västra Sveten. Vi hoppas att ni bland områdets många fiskevatten skall finna något som passar ert fiske. Tala gärna med fisketillsyningsmännen eller kontaktpersonerna om det är något ni undrar över eller tycker är oklart. Tänk på att innehavaren av fiskekort har skyldighet att informera sig om gällande bestämmelser och regler. Överträdelser av dessa medför att rätten till fiske omedelbart förverkas. Ha alltid fiskekort eller fiskerättsbevis tillgängligt så att dessa kan uppvisas för tillsyningsmännen. Länk till mer information, regler med mera hittar du här.
Använd Filter
Filter by label:

Filtrera baserat på typ:

Loading results...