Välkommen till Älvdalens Fiskevårdsområde

Älvdalens FVOF erbjuder besökaren ett stort urval av fiskevatten av olika karaktär med allt från fiske i sjöar, tjärnar och bäckar till fiske i strömmande vatten i bland annat Österdalälven, Rotälven, Vanån och Tennån. I strömmarna finns främst öring och harr och i sjöarna abborre, gädda, öring och röding. Visste du att Österdalälven inom Älvdalens Fiskevårdsområde räknas som norra Europas sydligast belägna bästa vatten för fiske efter harr?

De flesta av våra vatten är lättillgängliga och då de oftast finns belägna i anslutning till bilväg. Givetvis finns undantag som tar dig ut i väglös terräng i vacker och vildmark på spännande fiske i skogens bäckar och tjärnar.

Fisket i älvar, sjöar och tjärnar är som bäst i olika perioder. Första perioden brukar vara från slutet av maj till strax efter midsommar, och andra perioden från mitten på augusti till slutet på oktober. Givetvis är fisket bra under resten av säsongen också, men detta är höjdpunkterna.

Vinterfisket sätter igång så fort isarna har lagt sig, vilket normalt sker under november. Fisket pågår sedan så länge isarna släpper sitt grepp, vilket brukar ske i slutet av april.

Tänk på att uppträda varsamt i naturen och undvik att störa djur- och fågelliv. Den unika svenska allemansrätten innebär förutom rättigheter också skyldigheter.

Länk till mer information, regler med mera hittar du här.

Välkommen till spännande fisketurer i Älvdalen!


Använd Filter
Filter by label:

Filtrera baserat på typ:

Loading results...