I Siljansnäs Fiskevårdsområde finns ett 30-tal vatten fördelat på sjöar, tjärnar och rinnande vatten. Största vattnen är de sammansittande Byrviken och Alviken. Dessa sjöar sitter ihop med Siljan i östra ändan i ett strömsatt sund. Fiskevårdsföreningen jobbar hårt för att hålla vatten och fisk i bra kvalitet genom biotopåtgärder och sunda regler för fisket. Området är ganska litet och har långa gränser mot Solleröns Fiskevårdsområde i norr och Leksand-Insjöns Fiskevårdsområde i söder. Kolla kartan noga för gränser. Kartan hittar du på områdets hemsida. Området bjuder på ett bra fiske efter många arter med fint fiske på skogen efter öring. Bland de intressantaste är att Alviken och Byrviken håller ett bestånd av ganska så fin Gös. Ett annat intressant vatten är Yxen som håller fin kvalitet av självreproducerande Siljansöring och Röding. Mer information hittar du här
Använd Filter
Filter by label:

Filtrera baserat på typ:

Loading results...