Välkommen till Mora / Våmhus Fiskevårdsområde

Mora / Våmhus Fiskevårdsområde innefattar 60 vatten och vattendrag, däribland en sträcka i Dalälven vid Oxberg och del av Siljan och Orsasjön ingår. Det är ett stort område som sträcker sig från Garsås i söder till Ulvsjön i norr, och från Venjan i väster till Orsa och Rättvik i öster. De flesta arter går att fiska här och många vatten håller ädelfisk som öring och röding, även om vatten med abborre och gädda dominerar. En av sjöarna, Ätjärn, håller dessutom harr som på 90-talet planterades i sjön i samband med en behandling av rotenon. Även röding av fin kaliber finns i denna klara och fina sjö. Mer information hittar du om du klickar på länken för hemsidan.
Använd Filter
Filter by label:

Filtrera baserat på typ:

Loading results...