Dubbelt nöje

Gagnef/Mockfjärds Fiskevårdsområde bedriver ett omfattande och mycket seriöst fiskevårdsarbete. Enskilda lokala fiskare kan årligen satsa hundratals ideella arbetstimmar i syfte att förbättra fisket för såväl ortsbor som turister. Stöd deras arbete genom att följa de lokala fiskebestämmelserna! Genom ett sportsligt och hänsynsfullt fiske kan även du/ni medverka till att slå vakt om ett bra fiske och att utveckla det ytterligare. Det ger ett dubbelt nöje nu och i framtiden. Mer information om området hittar du här.
Använd Filter
Filter by label:

Filtrera baserat på typ:

Loading results...