Eftersom en del fiskevårdsområden är väldigt svåra att få tag på information om, skulle jag gärna få kontakt med representanter för dessa i Dalarna.

 

Anledningen är som sagt svårigheterna att få tag på fullständig information, vilket jag gärna tar emot för att göra sidan så komplett som möjligt. En del områden har ingen hemsida utan är istället länkade till kommunsidor och turistsidor. Där kan man tillgodose sig rätt så mycket information, men jag vill gå lite mer på djupet så att intresserade besökare snabbt kan ta reda på var inom området fisket passar just dem, och sedan också hitta dit.

Rätt info är viktigt

Eftersom den här hemsidan bygger på sökord och termer som bidrar till lokalisering och ”hitta till” platsen man söker, så behövs en hel del information. Ju mer information man kopplar till ett ställe bidrar till att stället blir lättare att hitta. Givetvis är det då viktigt att det är rätt information om stället, och det är just det här med den rätta information jag behöver er hjälp med.

Det behövs adresser för att sätta en ”pin” på kartan, telefonummer till kontaktpersoner (i de fall man vill lämna ut det), mejladress till fiskevårdsområdet eller kontaktperson, adress till hemsida i de fall det finns en sådan, information om fiskarter i vattnet, information om vilket fiske som är tillåtet och så vidare.

Mer info ger bättre spridning

Ska jag nämna några saker som är viktiga så är det kontaktinformation som mejladress och telefonnummer, namn på de vatten som ingår i området med fiskarter angivna och hemsideadress om det finns en sådan. Dessa info gör området och dess vatten väl sökbara och det blir lättare att få spridning av information om fiskevårdsorådet.

Gratis att vara med

Att få med sitt fiskevårdsområde med all dess info är helt kostnadsfritt,  och jag lägger in allt åt er. Alltså inga hemliga avgifter eller utgifter och nackdelar, utan bara gratis och fördelar.

Är du/ni nu den/de jag söker och vill lämna information, så är det bara att kontakta mig via mejl på kontaktsidan här på hemsidan. Titta också gärna på sidorna som visar det område du företräder för att se att informationen stämmer. Förekommer det felaktigheter så meddelar du/ni mig via mejl. Kom ihåg att skriva vilket område det gäller.

 

Tack på förhand för hjälpen!

Fiska På!

Magnus Bozell / Fiska i Dalarna